ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมและรูปภาพ
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2559
 • 2558
 • 2557
วันอังคารที่ 5 ต.ค.64 เวลา 15.00 น.
พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล ผบก.อก. ประชุมมอบนโยบาย บก.อก.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[5/ต.ค./2564]
วันอังคารที่ 5 ต.ค.64 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล ผบก.อก.
เข้าร่วมประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุม 2
ชั้น 3 อาคาร บช.ศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Meeting App)
โดยมี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช./ประธาน อ.ก.ตร.จริยธรรม
เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมคณะ อ.ก.ตร.จริยธรรม
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
[5/ต.ค./2564]
วันอังคารที่ 23 ก.พ.64 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย ผบก.อก.
เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
[23/ก.พ./2564]
วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ.64 เวลา 13.30 น.
พล.ต.ต.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย ผบก.อก
เข้าร่วมประชุม อ.ก.ตร.กฎหมาย ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
[18/ก.พ./2564]
วันพฤหัสบดีที่​ 21 ม.ค.64 เวลา​ 10.00 น.
พล.ต.ต.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย ผบก.อก พร้อมด้วย
พ.ต.อ.ชิตพล กาญจนกิจ อาจารย์ (สบ 5) กอจ.
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อินทรัตน์ชัยกิจ รอง ผบก.สศป
และ พ.ต.อ.ประวิทย์ บุญธรรม ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.
เข้าร่วมประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2564
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[21/ม.ค./2564]
วันนี้ (23 ธ.ค.63) เวลา 10.00 น. ผบก.อก. เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ผ่านการศึกษาอบรม
ตามนโยบาย รอง ผบช ศ.(1) โดยมีผู้แทนของ สศป. วตร. บก.ฝรก. และ ศยก.
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[23/12/2563]
วันที่ 5 เม.ย.62 พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องแสงสิงแก้ว อาคาร วตร. โดยมีข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตร. บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด สง.ผบ.ตร. และ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด ตร. รวม 36 หน่วย จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ [22/04/2562]
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.อก.เป็นประธาน
ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ข้าราชการตำรวจ
สังกัด บก.อก.ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.
[26/01/2561]
วันพุธที่ 31 ส.ค.59 เวลา 08.30 น.
พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการ "น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภานายิกาสภากาชาดไทย" (ครั้งที่ 2) ณ ห้องศรียานนท์ วตร.
[31/08/2559]
วันพฤหัสที่ 11 มิ.ย.58
พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์, พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ คงสวัสดิ์ รอง ผบก.อก.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก. มอบหนังสือในโครงการ
แบ่งปันวันละบาทเพื่อสังคม ให้กับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

[11/06/2558]
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 2564
 • 2562
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
ประชาสัมพันธ์สื่อเตือนภัย
 • หน้า 1
 • หน้า 2
 • หน้า 3