ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์
เตชะสุวรรณา

ผบก.อก.
กิจกรรมและรูปภาพ
  • 2562
  • 2561
  • 2559
  • 2558
  • 2557
วันที่ 5 เม.ย.62 พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องแสงสิงแก้ว อาคาร วตร. โดยมีข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ตร. บก. หรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด สง.ผบ.ตร. และ บช. หรือหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัด ตร. รวม 36 หน่วย จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ [22/04/2562]
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.อก.เป็นประธาน
ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ข้าราชการตำรวจ
สังกัด บก.อก.ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.
[26/01/2561]
วันพุธที่ 31 ส.ค.59 เวลา 08.30 น.
พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการ "น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภานายิกาสภากาชาดไทย" (ครั้งที่ 2) ณ ห้องศรียานนท์ วตร.
[31/08/2559]
วันพฤหัสที่ 11 มิ.ย.58
พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์, พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ คงสวัสดิ์ รอง ผบก.อก.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก. มอบหนังสือในโครงการ
แบ่งปันวันละบาทเพื่อสังคม ให้กับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

[11/06/2558]
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • 2562
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.