ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล
ผบก.อก.

Links ที่น่าสนใจ

e-Learning
  • ความรู้ทั่วไป
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
  ♦  ชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [26/09/2555]

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.