ผู้บังคับบัญชา
พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์
รักษาราชการแทน
ผู้บังคับการอำนวยการ

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
กิจกรรมของข้าราชการตำรวจในสังกัด
วันพฤหัสที่ 11 มิ.ย.58
พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์ รอง ผบก.อก.,
พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ คงสวัสดิ์ รอง ผบก.อก.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.
มอบหนังสือในโครงการแบ่งปันวันละบาทเพื่อสังคม
ให้กับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
กิจกรรมและรูปภาพ
  • 2558
  • 2557
วันพฤหัสที่ 11 มิ.ย.58
พ.ต.อ.ณัฐวร ถาวรฉันท์, พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ คงสวัสดิ์ รอง ผบก.อก.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก. มอบหนังสือในโครงการ
แบ่งปันวันละบาทเพื่อสังคม ให้กับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

[11/06/2558]
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • 2559
  • 2558
  • 2557

กองบังคับการอำนวยการ
เลขที่ 100 อาคารกองบัญชาการศึกษา ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2513-9362 - 71 โทรสารกลาง 0-2513-3060
Email : contact@edupol.org

Copyright 2015 All Rights Reserved.